Czym jest

Ekshumacja zwłok Warszawa

Ekshumacja Warszawa

Nasz zakład pogrzebowy, w swej szerokiej ofercie świadczy również usługi pogrzebowe w zakresie ekshumacji czyli wydobycia z grobu szczątek i pochowania do innego grobu.

Cały ten proces składa się z wielu etapów przez które pokierujemy Państwa krok po kroku. Proszę pamiętać iż skorzystanie z takich usług może odbyć się jedynie od 16 października do 15 kwietnia najlepiej we wczesnych godzinach porannych.

Krok 1

Osoby uprawnione do pochowania i przeniesienia szczątek muszą zgłosić się do Sanepidu w celu uzyskania zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego. Z niezbędnymi dokumentami zapraszamy do biura naszego zakładu pogrzebowego w Warszawie. Na miejscu omówimy czy ponowny pochówek odbędzie się w trumnie, czy zostanie poprzedzony kremacją, a prochy spoczną w urnie.

Krok 2

Po uzyskaniu i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji nasz zakład pogrzebowy Mortis zobliguje się do załatwienia wszelkich formalności w zarządzie cmentarza, na którym znajduje się dotychczasowy grób. W Państwa imieniu ustalimy datę i godzinę podjęcia szczątków oraz wniesiemy stosowne opłaty.

Krok 3

Znając formę pochowania oraz termin otwarcia grobu ze szczątkami, ustalamy szczegóły pochowania w kancelarii cmentarza, gdzie finalnie spocznie trumna bądź urna z prochami. Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ świadczy swoje usługi pogrzebowe w Warszawie we wszystkich jej dzielnicach. Dzięki dobrej znajomości topografii Warszawskich cmentarzy i obrzędów na nich panujących, świadczymy swoja pracę na odpowiednio wysokim poziomie w bardzo konkurencyjnych cenach.

Całodobowe pogotowie pogrzebowe