DOWIEDZ SIĘ

Jak postępować w przypadku zgonu

1. Pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z właściwej przychodzi rejonowej. W nocy trzeba zadzwonić pod numer 999 lub 112 do lekarza z nocnej opieki lekarskiej. Lekarz poinformuje państwa o godzinie przybycia a na miejscu wystawi kartę zgonu. Ważne aby lekarz poprawnie wpisał do karty dane z dowodu osobistego zmarłego.
2. Drugim krokiem jest telefon na Pogotowie Pogrzebowe Zakładu Pogrzebowego i zgłoszenie przewozu osoby zmarłej do chłodni w której będzie oczekiwać na ceremonie pogrzebową.
3. Trzecim krokiem jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu (z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu). Będą potrzebne co najmniej 2 egzemplarze aktu zgonu (z czego jeden trafi do ZUS-u).
1. Pierwszym krokiem jest odebranie karty zgonu ze szpitala od lekarza prowadzącego bądź na dziale statystyki.
2. Drugim krokiem jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu(z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz karta zgonu). Będą potrzebne co najmniej 2 egzemplarze aktu zgonu (z czego jeden trafi do ZUS-u)
3. Trzecim krokiem jest umówienie się na wizytę w zakładzie pogrzebowym, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.
1. Pierwszym krokiem jest powiadomienie hospicjum o wyborze naszego zakładu pogrzebowego.
2. Drugim krokiem jest odebranie karty zgonu od lekarza prowadzącego danej placówki i udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu (z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu). Będą potrzebne co najmniej 2 egzemplarze aktu zgonu (z czego jeden trafi do ZUS-u).
3. Trzecim krokiem jest umówienie się na wizytę w Zakładzie Pogrzebowym, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.
1. Pierwszym krokiem w przypadku podejrzenia śmierci w wyniku samobójstwa, morderstwa bądź wypadku należy najpierw wezwać pogotowie ratunkowe. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza zostanie zawiadomiony prokurator – zaś ciało zmarłego przewozi się do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.
2. Drugim krokiem jest udanie się osób odpowiedzialnych za organizację pogrzebu zmarłego do prokuratury, aby poznać datę sekcji i uzyskać niezbędne dokumenty, które pozwolą na odebranie osoby zmarłej po sekcji z prosektorium medycyny sądowej.
3. Trzecim krokiem jest przedstawienie dokumentów wystawione przez prokuraturę po wykonanej sekcji. Dopiero wtedy otrzymają Państwo kartę zgonu.
4. Czwartym krokiem jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu (po odebraniu dokumentacji z danej medycyny sądowej, w tym karty zgonu). Będą potrzebne co najmniej dwa egzemplarze, gdyż jeden z nich potrzebny jest do ZUS-u).
SPRAWDŹ JAKIE SĄ

Niezbędne dokumenty do organizacji pogrzebu

W tym trudnym czasie, musicie Państwo podjąć liczne ważne decyzje wraz z koniecznością zmierzenia się z wieloma formalnościami. Nasz zakład pogrzebowy odciąży Państwa w tym smutnym czasie, kompletując i finalizując dokumentację niezbędną do organizacji pogrzebu i uzyskania zasiłku pogrzebowego.
 
W celu uporządkowania najpotrzebniejszych informacji aby zorganizować pogrzeb konieczne jest posiadanie:
- akt zgonu,
- kartę administracyjna na cmentarz,
- kartę emeryta-rencisty ZUS/KRUS,
- dowód tożsamości osoby zlecającej pogrzeb,
- akt urodzenia/akt ślubu (lub inny państwowy dokument), który potwierdzi pokrewieństwo z osoba zmarłą,
- zaświadczenie z parafii (zgoda na pochówek w innej parafii).

Całodobowe pogotowie pogrzebowe