Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Ekshumacja

ekshumacja zwlok warszawa

Ekshumacje

Znajdująca się w usługach naszego zakładu pogrzebowego w Warszawie, profesjonalna ekshumacja zwłok obejmuje wydobycie z grobu szczątków i pochowanie ich w innym grobie. Cały ten proces składa się z wielu etapów, przez które pokierujemy klientów krok po kroku. Należy pamiętać, że skorzystanie z takich usług, jak ekshumacja zwłok może się odbyć jedynie w terminie od 16 października do 15 kwietnia, najlepiej w godzinach wczesnoporannych.

Świadczone przez nas usługi ekshumacji w Warszawie odbywają się z jednoczesnym dopełnieniem wszelkich formalności. Pozwala to na sprawne załatwienie sprawy wraz ze zgłoszeniem do Sanepidu chęci dokonania ekshumacji w Warszawie, w celu uzyskania zezwolenia od inspektora sanitarnego.

Ekshumacja zwłok z Warszawie z załatwieniem wymaganych formalności

Nasze kompleksowe działania obejmują skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i pomoc klientom w podjęciu decyzji w sprawie organizacji pochówku. Do dyspozycji zleceniodawcy jest pogrzeb tradycyjny z towarzyszeniem trumny drewnianej lub urny pogrzebowej. Kremacja wydobytych w trakcie ekshumacji szczątków ludzkich jest szczegółowo omawiana krok po kroku i uzgadniania z rodziną zmarłego.

Przygotowujemy kompletną dokumentację we współpracy z zarządem cmentarza, na którym znajduje się dotychczasowy grób, a z którego zostaną wydobyte szczątki ludzkie. Fachowcy z Mortisa, w imieniu rodziny osoby zmarłej, której ciało zostanie poddane ekshumacji, ustalają dokładną datę i godzinę podjęcia szczątków, a także wnoszą wymagane opłaty administracyjne i urzędowe.

Ekshumacja zwłok w Warszawie z nowym pochówkiem

Organizowana przez nas ekshumacja zwłok w Warszawie, po uzgodnieniu z rodziną zmarłego terminu otwarcia grobu ze szczątkami i formy pochówku,obejmuje także na dopełnienie wszelkich formalności w kancelarii cmentarza, na którym finalnie ma spocząć trumna drewniana bądź urna pogrzebowa z prochami zmarłego.

Nasz zakład pogrzebowy zlokalizowany w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie świadczy usługi ekshumacji we wszystkich dzielnicach stolicy. Tym co nas wyróżnia, jest terminowa realizacja powierzonych zadań, a także możliwość uzgodnienia wszystkich warunków jeszcze na długo przed planowaną ekshumacją.

Pozostajemy do pełnej dyspozycji klientów, zachęcamy do skorzystania z naszych kompleksowych, profesjonalnych usług cmentarnych.

Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe

Wsparcie 24/7