Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Mistrz ceremonii

mortis mistrz ceremonii swieckiej

Mistrz ceremonii

Zachęcamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług pogrzebowych osoby, które planują pożegnać bliskiego zmarłego w duchu świeckim. Przy organizacji tej formy pochówku wsparciem duchowym dla rodziny zmarłego będzie Mistrz Ceremonii Pogrzebowej reprezentujący Mortis. To osoba, która charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, a także posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności pomagające zorganizować godne ostatnie pożegnanie zmarłego.

Wsparcie Mistrza Ceremonii Pogrzebowej pozwala także rodzinie zmarłego przygotować podziękowanie za udział w pogrzebie, jak i podziękowanie po pogrzebie. Ścisła współpraca rodziny osoby zmarłej z tym specjalistą pozwala na przeprowadzenie uroczystości funeralnej w sposób zgodny z wolą zmarłego. Mistrz Ceremonii Pogrzebowej jest osobą, która współpracując z rodziną, poznaje charakter zmarłego, jego osobowość, dokonania, a także biografię. To niezbędne informacje, na podstawie których można stworzyć wzruszającą, pełną emocji, piękną mowę pogrzebową, która na długo pozostanie w pamięci żałobników.

Profesjonalny Mistrz Ceremonii Pogrzebowej

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej jest przewodnikiem uroczystości na pogrzebach o charakterze świeckim. Empatyczny, dyskretny, starannie przygotowuje się do każdej ceremonii funeralnej. Osoba ta tworzy przemowę pogrzebową, jak również dba o to, by ceremonia świecka odbywająca się w kaplicy pogrzebowej, była nobilitacją dla osoby zmarłej. Mowa na pogrzeb przygotowana przez naszego Mistrza Ceremonii Pogrzebowej to podsumowanie całego życia osoby zmarłej w sposób godny, oddający jej należną cześć oraz hołd.

Wsparcie Mistrza Ceremonii Pogrzebowej pozwala również na dobór odpowiedniej oprawy muzycznej na pogrzeb świecki i wybór wiązanek kwiatów, które mają zdobić drewnianą trumnę lub urnę kremacyjną.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej jest osobą, która świadczy wielorakie usługi, tj. współpracuje także z muzykami mającym odtworzyć wybrane przez rodzinę zmarłego utwory muzyczne czy jego ulubione piosenki.

Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe

Wsparcie 24/7

Uroczyste pożegnanie zmarłego z mową pogrzebową i oprawą muzyczną

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej może również reprezentować rodzinę zmarłego i w jej imieniu pożegnać bliskiego w trakcie świeckiej ceremonii pogrzebowej. Czuwa on nad prawidłowym przebiegiem ostatniego pożegnania dbając o to, by była to uroczystość podniosła. To specjalista, który najlepiej wie jak pożegnać zmarłego przy trumnie, a także w jaki sposób dobrać piękne słowa na ostatnie pożegnanie.

mortis oprawa muzyczna
zaklad pogrzebowy sala pozegnan

Mistrz Ceremonii z Zakładu Pogrzebowego Mortis w Warszawie jest specjalistą, który posiada niezbędne doświadczenie i szeroką wiedzę, również z zakresu doboru cytatów czy fragmentów poezji i prozy, które mogą podkreślić doniosły charakter świeckiej uroczystości funeralnej.

Organizowane przez nasz całodobowy zakład pogrzebowy nowoczesne pogrzeby świeckie z towarzyszeniem Mistrza Ceremonii Pogrzebowej to uroczystości o dużym ładunku emocjonalnym, charakteryzujące się elegancją oraz starannym dopracowaniem każdego detalu i etapu ceremonii.

Zapraszamy do kontaktu, dopełnimy wszelkich starań, by uroczystość ostatniego pożegnania przebiegła w podniosłym duchu godności i empatii.