Mistrz ceremonii pogrzebowej
Kim jest

Mistrz ceremonii pogrzebowej

W wielu krajach europejskich tradycją jest pogrzeb religijny. Jednak w ostatnich latach można zauważyć zwiększony odsetek świeckich uroczystości pogrzebowych. Zwyczaj ten od dawna dominuje w kulturze amerykańskiej, co ma związek ze znacznie większym niż na Starym Kontynencie zróżnicowaniu etnicznym czy religijnym. Trzeba dodać, że pogrzeb świecki nie oznacza, że zmarły był osobą niewierzącą lub za życia oddalił się od Boga na tyle, że obrządek religijny byłby nie na miejscu. Pogrzeb to wydarzenie intymne i osobiste. Dlatego coraz więcej rodzin decyduje się na zerwanie ze zwyczajem, takim jak msza pogrzebowa i żałobnicy.

Mistrz ceremonii pogrzebowej Warszawa

Oglądając amerykańskie filmy czy seriale łatwo spostrzec, że świeckie uroczystości pogrzebowe przebiegają inaczej niż w tradycji chrześcijańskiej (także katolickiej). W pewnym sensie rolę duchownego pełni mistrz ceremonii pogrzebowej, odpowiedzialny za jej przebieg. Specyfika sytuacji wymaga, aby świecki mistrz ceremonii pogrzebowej był osobą neutralną, pełną kultury i empatii. W profesji wymagana jest też duża odporność psychiczna. Ta ostatnia cecha ma szczególnie znaczenie, kiedy praca wykonywana jest codzienne lub kilka razy w tygodniu. Także mistrz ceremonii winien wyróżniać się wytrzymałością fizyczną – między innymi na warunki pogodowe (mróz, opady, upały).

Jak przebiega praca mistrza ceremonii pogrzebowej

Pierwszym etapem jest spotkanie z rodziną lub najbliższymi osoby zmarłej. Wtedy też ustalane są wszelkie szczegóły dotyczące formy pochówku oraz mistrz dowiaduje się, o jakich cechach osobowościowych i wydarzeniach z życia zmarłego winien wspomnieć podczas pożegnania. Po konsultacjach mistrz opracowuje szczegóły mowy pogrzebowej, na życzenie raz jeszcze konsultując jej treść z najbliższymi osoby zmarłej. Co ważne, pożegnalna przemowa powinna być autentyczna, wolna od niepotrzebnych uniesień i zarazem taktowna. Doświadczony mistrz ceremonii pogrzebowej doskonale wie, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę i jak się zachować w razie jakichkolwiek zmian w scenariuszu uroczystości. Wplatanie do mowy pogrzebowej cytatów z literatury, nie tylko poezji, jest mile widziane, zwłaszcza jeżeli metafory trafnie opisują zmarłego. Poza napisaniem i zapamiętaniem mowy pogrzebowej – mistrz nie powinien korzystać z kartki – nadchodzi czas na przygotowanie pozostałych elementów uroczystości. Poza scenariuszem ważne są oprawa fotograficzna i muzyczna. Zdarza się, że z głośników leci ulubiona melodia zmarłego.

Przebieg pogrzebu świeckiego

O ile pogrzeb religijny przebiega ściśle według określonego scenariusza i wszelkie odstępstwa stanowią problem, to na więcej swobody może liczyć mistrz ceremonii. Ateiści, agnostycy czy osoby wykluczone ze struktur religijnych także zasługują na godziwe pożegnanie, na pamięć. Również ich najbliżsi powinni w wyjątkowej i smutnej zarazem chwili mieć możliwość ostatniego spotkania ze odchodzącym. Mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej dostosowuje przebieg uroczystości do oczekiwań zgromadzonych. Jest więc zaplanowany czas na przemówienia bliskich, w tym na anegdoty i wycinki z życia zmarłego. Rozluźnienie atmosfery działa kojąco na psychikę i pozwala łatwiej pogodzić się ze stratą.

Mistrz ceremonii na pogrzebie religijnym

Jak pokazuje praktyka, mistrzowie ceremonii mogą brać udział w tradycyjnych uroczystości religijnych. Wtedy, dotyczy to pogrzebu chrześcijańskiego, głównym prowadzącym jest duchowny, zaś mistrz ceremonii przejmuje rolę asystenta. Właściwie jego jedynym zadaniem jest wygłoszenie mowy pożegnalnej, dużo bardziej osobistej i mniej egzaltowanej niż tej zaprezentowanej przez księdza. Mistrz ceremonii pogrzebowej otwarty jest też na asystę podczas uroczystości w obrządkach niechrześcijańskich. Pogrzeb świecki i pogrzeb świecki – w obu sytuacjach sprawdzi się doświadczony mistrz ceremonii pogrzebowej. Warszawa należy do miast, gdzie notuje się coraz większy odsetek osób uważających się za niewierzące lub ateistów. Tutaj też sporą część populacji stanowią osoby z innych kręgów religijnych i kulturowych. Najlepsi mistrzowie świadczą swoje usługi daleko poza stolicę i Mazowsze.

Całodobowe pogotowie pogrzebowe