Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Dokumenty niezbędne do organizacji uroczystości pogrzebowej

Śmierć bliskiej osoby to ciężkie, bolesne przeżycie. Jednak pomimo smutku i żałoby należy zająć się formalnościami niezbędnymi do zorganizowania pochówku. Swoją uwagę
i czas należy poświęcić na dopełnienie obowiązujących procedur,  a nie jest to proste,  gdy myśli krążą wokół osoby zmarłej i  jej braku.

Dokumenty wymagane do pogrzebu

 1. Karta zgonu – najważniejszy dokument, na podstawie którego można zająć się  formalnościami.  Wystawiana jest przez lekarza rodzinnego  osoby zmarłej. Jeśli zgon stwierdził  lekarz Pogotowia Ratunkowego – wystawia kartę informacyjną,
  z którą należy udać się do odpowiedniej przychodni po kartę zgonu.

W przypadku zgonu w szpitalu dokument ten  otrzymamy od lekarza, pod opieką którego zmarły znajdował się w ciągu ostatnich 30 dni.

Karta zgonu jest bardzo istotna dla dalszego postępowania, warto zrobić sobie kilka kopii. Jest to jedyny dokument, na którym  znajduje się przyczyna śmierci.

Posiadając kartę zgonu należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym Warszawa w celu odebrania ciała i przetransportowania go do chłodni.

 1. Akt zgonu – dokument otrzymujemy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to oficjalne potwierdzenie zgonu i jego rejestracji. Akt zgonu jest niezbędny do organizacji pogrzebu
  i wszelkich spraw urzędowych, takich jak sprawy spadkowe, ubezpieczeniowe, wystąpienie o zasiłek pogrzebowy i urlop okolicznościowy w zakładzie pracy. Na wyrobienie dokumentu mamy 3 dni od daty śmierci bliskiego. Do Urzędu Stanu Cywilnego z reguły udaje się ktoś  z najbliższej rodziny zmarłego – małżonek, dzieci, rodzice. Osoba ta  musi posiadać przy sobie:
 • kartę zgonu
 • dowód osobisty lub paszport zmarłego
 • swój dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym : akt urodzenia, akt ślubu.

Akt zgonu będzie potrzebny osobom z najbliższej rodziny, warto więc – podobnie, jak w przypadku karty zgonu – postarać się o ksero dokumentu.

Jeżeli osoba zmarła należała do kościoła wyznaniowego należy udać się do odpowiedniej parafii i tam ustalić z duchownym datę i godzinę pochówku. Jest to także moment na uregulowanie zobowiązań cmentarnych – np. wybór cmentarza i  wykup miejsca.

Posiadając akt zgonu i mając ustalony termin uroczystości kościelnych, należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego Mortis Warszawa , aby ustalić szczegóły pogrzebu.

Jakie dokumenty należy przedstawić w zakładzie pogrzebowym ?

 1.  Akt zgonu
 2. Legitymacja ZUS albo ostatni odcinek renty lub emerytury zmarłego
 3. Zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS – w przypadku osoby  prowadzącej działalność lub zaświadczenie o opłacaniu składek od pracodawcy
 4. Własny dowód tożsamości
 5. Dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym
 6. Jeżeli okoliczności śmierci wymagały pracy policji i prokuratury niezbędna jest pisemna zgoda tych organów na dokonanie pochówku
 7. Pisemna zgoda proboszcza, jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii niż ta, do której należał zmarły.

Zakład Pogrzebowy Mortis Warszawa zajmie się organizacją uroczystości pogrzebowej kompleksowo. Realizujemy pogrzeby zarówno wyznaniowe, jak i świeckie. Dopełnienie przez nas formalności w ZUS jest ogromnym ułatwieniem dla najbliższych zmarłego, skutkuje bowiem bezgotówkowym rozliczeniem do wysokości zasiłku pogrzebowego
(obecnie wynosi on 4 tys. złotych).

Nasz zakład pogrzebowy pełni całodobowe pogotowie pogrzebowe Warszawa 505-706-701,
jesteśmy pomocni na każdym etapie pogrzebu.  Pogrzeby organizowane przez nasz zakład cechuje wyjątkowa oprawa , zdejmujemy z najbliższych obowiązek  pamiętania o szczegółach organizacyjnych i pomagamy w pełni przeżywać żałobę oraz godnie pożegnać bliską osobę.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.