Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Jak przygotować się do Ekshumacji zwłok

Jak przygotować się do Ekshumacji zwłok. Ekshumacja zwłok to niebywale silne i traumatyczne przeżycie dla rodziny zmarłego. Jest to proces bardzo delikatny i co warto dodać taki, który musi spełnić wiele wymagań, aby mogło do niego dojść. Ekshumacja, jak się do niej przygotować, czy trzeba wypełnić dodatkowe dokumenty, pozwolenia? Postaramy się rozwiać piętrzące się wątpliwości jak najdokładniej, aby przebiegła szybko i sprawnie bez żadnych potknięć.

Co to jest, definicja

Ekshumacja zwłok to najprościej ujmując wydobycie ciała lub szczątków zmarłego z grobu na potrzeby oględzin sądowych lub przeniesienie zmarłego w inne miejsce spoczynku. Ma to swoje zastosowanie także w momencie gruntownego remontu grobu, jednak wtedy ciało bądź szczątki na czas remontu przetrzymywane są w kostnicy bądź prosektorium. Ekshumacja jest rozpoczynana na specjalny wniosek rodziny zmarłego bądź wspomnianego wcześniej wniosku sądowego.

Ekshumacja zwłok, wymogi prawne

Ekshumacja wedle prawa opiera się na Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. nr 153, poz. 1783 z późniejszymi zmianami). Sam wniosek o ekshumacje zwłok należy złożyć bezpośrednio do odpowiedniego rejonowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Co istotne do wniosku należy dołączyć także zgodę członków rodziny, którzy są uprawnieni do podejmowania decyzji. Członkowie rodziny muszą przedstawić swoje oświadczenia, wraz z nimi trzeba dołączyć także kserokopię zgonu. Ważną kwestią jest także to, że jeśli od zgonu bliskiego minęły ponad 2 lata do takiego wniosku należy także dołączyć przyczynę zgonu.

Kiedy formalnie można dokonać ekshumacji zwłok?

Sytuacje, w których można wnioskować o ekshumację zwłok są ściśle określone prawnie. Są to między innymi:

  • wniosek osób uprawnionych wraz ze zgodą właściwego państwowego inspektora sanitarnego
  • zarządzenie produkratury bądź sądu
  • decyzja państwowego inspektora sanitarnego w momencie zajęcia terenu cmentarza na inny cel
  • względy historyczne, czyli wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Kto może złożyć wniosek o ekshumację, powinowactwo

Nie każdy członek rodziny może dokonać złożenia wniosku o ekshumacje, mogą dokonać tego następujące osoby:

  • małżonek
  • krewni zstępni ( czyli dzieci i wnuki)
  • krewni wstępni ( czyli rodzice)
  • krewni poboczni ( tylko do 4 stopnia pokrewieństwa, czyli rodzeństwo i kuzyni)
  • powinowacji w linii prostej ( czyli teściowie, synowa czy zięć)
  • osoba, która dobrowolnie się zobowiązuje do wniosku ( mowa tu o sytuacji kiedy bliscy zmarłego nie żyją, zabraknie pokrewieństwa)

Warto dodać, że jeśli zmarły posiada właśnie wyżej wspomianą rodzinę to, aby doszło do ekshumacji wszyscy członkowie rodziny muszą wyrazić na to zgodę, bez żadnych wyjątków. W drodze wyjątku jeśli w rodzinie zapanuje spór o ekshumację można wystąpić o rozstrzygnięcie woli do sądu.

Jak wygląda sama ekshumacja?

Ekshumacje zwłok przeprowadzane są w ściśle określonych miesiącach, a mianowicie między 16 października, a 15 kwietnia. W wyjątkowych okolicznościach inspektor sanitarny może wydać zgodę na ekshumację w innym terminie.

W przypadku zmarłego, który był chory na chorobę zakaźną nie ma możliwości prawnie wnioskować o ekshumację jeśli nie minęły co najmniej 2 lata od śmierci. Jeśli mowa o ekshumacji jeszcze przed upływem 20 lat od śmierci to ciało, szczątki zmarłego wydobywane są wraz z trumną. Ekshumacja, która odbywa się już po tym terminie 20 lat wygląda tak, że szczątki zmarłego umieszczane są w nowej trumnie. Wszystko związane jest oczywiście z rozkładem materiału trumny przez ząb czasu.

Zakład Pogrzebowy Mortis ekshumacja na najwyższym poziomie, wraz z poszanowaniem godności zmarłego

Zakład Pogrzebowy Mortis oferuje Państwu usługę ekshumacji zwłok na najwyższym poziomie. Doradzamy na każdym etapie ekshumacji od wydobycia szczątków poprzez ich ponowne pochowanie w wyznaczonym miejscu. Także kwestie formalne pozostają po naszej stronie, zdejmiemy z Państwa ten ciężar.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.