Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Śmierć bliskiej osoby dla każdego jest traumatycznym przeżyciem. Niestety, pomimo żałoby musimy stawić czoła rzeczywistości i zająć się niezbędnymi formalnościami. Organizacja pogrzebu wymaga wizyt w urzędach, podejmowania wielu decyzji w zakładzie pogrzebowym i oczywiście środków na pokrycie kosztów pochówku.

Na wydatki związane z ostatnią drogą zmarłego przeznaczony jest zasiłek pogrzebowy.

Jest to wypłata jednorazowa.

Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przeznaczony jest dla rodziny osoby zmarłej. Otrzymać go mogą Ci członkowie rodziny, którzy mają prawo do renty rodzinnej, czyli:

 • dzieci własne
 • dzieci przysposobione
 • dzieci drugiego małżonka i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie do pełnoletności oprócz dzieci przyjętych na zasadach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka
 • wnuki
 • rodzeństwo
 • rodzice, również adopcyjni oraz macocha i ojczym
 • małżonek , nawet jeśli śmierć nastąpiła w czasie trwania separacji.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek ten przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej ( pracującej), pobierającej rentę lub emeryturę i członkom rodziny tych osób. Jeśli osoba zmarła spełniała warunki do otrzymania renty lub emerytury ale jeszcze nie miała ustalonego prawa do tych świadczeń – również ma prawo do wypłaty zasiłku. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także, jeśli śmierć nastąpiła w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym czy zasiłku macierzyńskim.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeznaczony jest do tego druk ZUS Z- 12 . Aby został pozytywnie rozpatrzony należy dołączyć :

 • skrócony odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo np. akt urodzenia , świadectwo ślubu, dokument tożsamości z odpowiednimi danymi ( dowód osobisty)
 • oryginalne rachunki wydatków poniesionych w ramach organizacji pogrzebu
 • jeżeli zmarły był osobą pracującą należy dostarczyć ( otrzymane od pracodawcy) zaświadczenie o opłacaniu składki rentowej ( nie dotyczy to osób prowadzących własną działalność i ich współpracujących małżonków ).

Termin na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy mamy 12 miesięcy , licząc od dnia śmierci osoby, na którą ten zasiłek przysługuje. Przekroczenie tego terminu wiąże się z definitywną odmową ze strony ZUS- u i zasiłek nie zostanie przyznany.

W przypadku osób zaginionych, a uznanych za zmarłe, gdy brak ciała lub zostanie odnalezione po upływie wymaganego czasu – termin ten obowiązuje od momentu otrzymania odpisu zupełnego aktu zgonu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy pokrywa poniesione i udokumentowane koszty pogrzebu, jednak nie wyższe niż 4 tys. złotych. Jeżeli członkowie rodziny podzielili się kosztami pogrzebu – również zasiłkiem będą musieli się podzielić wg przedstawionych przez siebie rachunków.

Kwota 4 tys. obowiązuje od 2011 roku, ZUS zobowiązany jest do wypłaty tej sumy w ciągu 30 dni od moment złozenia wszystkich dokumentów i spełnieniu wymaganych warunków.

Jeżeli pogrzebem zajęła się osoba niespokrewniona ze zmarłym np. pracodawca – może wystąpić o zwrot kosztów pochówku do gminy. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również jeśli koszty ceremonii żałobnej pokryła instytucja państwowa np. Dom Pomocy Społecznej.

W przypadku, gdy pogrzeb odbył się na koszt państwa a jeden z członków rodziny pokrył część kosztów – przysługuje mu zasiłek pogrzebowy w pełnej kwocie, bez względu na wysokość poniesionych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy zostanie także przyznany w przypadku pogrzebu poza granicami naszego kraju – na terenie państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów pogrzebu?

Koszty pochówku dotyczą drogi zmarłego od miejsca zgonu do ostatniego pożegnania na cmentarzu m.in.

 • transport zwłok z miejsca zgonu ( dom, szpital) do kostnicy, a następnie na miejsce wiecznego spoczynku
 • usługi zakładu pogrzebowego
 • zakup miejsca na cmentarzu
 • zakup trumny
 • koszt kremacji .

Zakład Pogrzebowy Warszawa wśród szerokiej gamy usług oferuje również pomoc w formalnościach związanych z zasiłkiem pogrzebowym. Dla najbliższych zmarłego oznacza to bezgotówkowe rozliczenie kosztów pogrzebu w ramach tego zasiłku.

Decydując się na usługi Zakładu Pogrzebowego Warszawa macie Państwo pewność , że pogrzeb bliskiej Wam osoby będzie pięknym pożegnaniem.

Nasze doświadczenie, zaangażowanie, szacunek i empatia pozwolą Państwu w pełni przeżywać smutek i żałobę bez konieczności zamartwiania się o szczegóły organizacyjne.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.