Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Co zrobić, gdy śmierć nastąpi w hospicjum?

Co zrobić, gdy śmierć nastąpi w hospicjum. W sytuacji przewlekłej nieuleczalnej choroby lub sytuacji życiowej wymagającej nieustannej opieki wielu chorych przebywa stale w ośrodkach pomocy i hospicjach. W niektórych sytuacjach niestety nawet wykwalifikowany personel sprawujący opiekę, nie uchroni bliskich przed śmiercią.

Obowiązki pracowników hospicjum w przypadku śmierci podopiecznego

W przypadku śmierci chorego, przebywającego pod opieką hospicjum, pracownicy muszą postępować wedle ściśle określonych procedur. Związane z nimi formalności nie opóźniają organizacji pochówku, lecz są konieczne do udokumentowania okoliczności oraz przyczyn zgonu.

Procedury związane ze śmiercią podopiecznego hospicjum są podobne do tych przeprowadzanych w przypadku zgonu w szpitalu. Po uzyskaniu informacji o śmierci najbliżsi mogą rozpocząć procedurę pogrzebową, korzystając z pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Pracownicy hospicjum mają obowiązek niezwłocznie poinformować rodzinę lub inne upoważnione osoby o śmierci podopiecznego. Dzieje się to wkrótce po zbadaniu ciała oraz orzeczeniu zgonu.

Na tym etapie lekarz określa także prawdopodobną przyczynę zgonu, aby mieć pewność, że miał on miejsce wyłącznie z przyczyn naturalnych, a nie był skutkiem np. zaniechania. Jeśli do śmierci doszło w miejscu publicznym, miejscowa prokuratura może włączyć się w cały proces i nakazać sekcję zwłok, celem ustalenia przyczyny śmierci. Jeśli jednak nie ma widocznych, niepokojących symptomów, możliwe będzie przeprowadzenie pochówku bez konieczności przeprowadzania sekcji zwłok.

Śmierć w hospicjum — dalsze kroki postępowania w przypadku stwierdzenia zgonu

Najczęściej rodzinę informuje lekarz dyżurujący lub zarządca hospicjum. Osoba uprawniona do zorganizowania pochówku powinna niezwłocznie odebrać z sekretariatu oddziału szpitalnego kartę zgonu. Na jej podstawie możliwe będzie przeprowadzenia procedury w zakładzie oferującym usługi pogrzebowe Warszawa.

Rodzina na tym etapie powinna także przygotować dowód osobisty osoby zmarłej, ponieważ będzie on niezbędny podczas dalszych formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Śmierć zagranicą – transport zwłok do Polski

Niektóre hospicja i placówki medyczne nie mają własnych chłodni. To bardzo istotna kwestia, dlatego warto upewnić się, co stanie się z ciałem zmarłego tuż po śmieci, aby przygotować schemat realizacji formalności. Jeżeli obiekt nie jest przystosowany do przechowywania ciał zmarłych, instytucja informuje rodzinę zmarłego o konieczności niezwłocznego przewiezienia bliskiego do zakładu pogrzebowego. Pracownicy hospicjum mogą pomóc w załatwieniu formalności i wskazać domy pogrzebowe, które działają przez całą dobę.

Warto przy tym zaznaczyć, że każdy kraj posiada odrębne procedury i wymagania pod kątem transportu ciała, dlatego ważne jest, czy zgon nastąpił na terytorium Polski czy za granicą. W przypadku gdy zgon nastąpił poza Polską konieczne jest wypełnienie formularzy, które upoważniają do zajęcia się sprawą oraz udostępnienie dokumentów osoby zmarłej.

Pracownicy hospicjum mogą pomóc w załatwieniu formalności i wskazać domy pogrzebowe, które działają przez całą dobę. Po odebraniu karty zgonu od lekarza prowadzącego można przystąpić do realizacji procedur związanych z pochówkiem. Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji uroczystości pogrzebowej są ustalane po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej zgon.

Organizacja pochówku w przypadku śmierci podczas pobytu w hospicjum

Rodzina lub przyjaciele zmarłego, powinni odebrać kartę pochówku. Wraz z dowodem osobistym oraz ewentualnymi zaświadczeniami wydanymi przez lokalną prokuraturę należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tak uzyskany zostanie akt zgonu, będący dokumentem upoważniającym do pogrzebu.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia pochowku, po odebraniu aktu zgonu powinny udać się do miejscowego domu pogrzebowego. Tego rodzaju zakład pogrzebowy warszawa kompleksowo zajmie się przygotowaniem ceremonii.

W zależności od wiary wyznawanej przez osobę zmarłą zakład pogrzebowy może zorganizować ceremonię świecką lub religijną. W przypadku konieczności ustalenia terminu w świątyni rodzina lub opiekun oddelegowany z zakładu pogrzebowego, dopełniają wszelkich formalności.

Rodzina może także wybrać miejsce pochówku oraz nagrobek i kwiaty. Najbliżsi zmarłego dostarczają także ubrania oraz ważne drobiazgi, z którymi zostanie on pochowany. W przypadku braku takich ubrań zakład pogrzebowy posiada w swojej ofercie niezbędne akcesoria, włącznie z butami i bielizną.

Kto ma prawo przeprowadzić procedurę pogrzebową?

Procedurę pochówku mają prawo przeprowadzić najbliżsi zmarłego. Może być to zarówno rodzina – małżonek oraz krewni i spowinowaceni, ale także osoby bliskie, lecz niezwiązane w żaden formalny sposób, tacy jak przyjaciele.

Osoby zasłużone dla państwa i społeczeństwa, mogą zostać pochowane także dzięki działaniom organizacji i instytucji państwowych oraz społecznych.

Jeśli szukasz profesjonalnych usług pogrzebowych, sprawdź naszą ofertę Zakład pogrzebowy Warszawa

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.