Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Klepsydra pogrzebowa – co powinien zawierać nekrolog?

Śmierć bliskiego wiąże się nie tylko ze smutkiem i bólem, ale również koniecznością dopełnienia różnych obowiązków. Jednym z nich jest stworzenie klepsydry pogrzebowej i nekrologu. Czym różnią się one od siebie? Co powinna zawierać klepsydra pogrzebowa, a co nekrolog?

Klepsydra pogrzebowa a nekrolog – czym się różnią?

 Klepsydra pogrzebowa i nekrolog to pojęcia często używane zamiennie. Pełnią bowiem identyczną funkcję – informują o śmierci danej osoby. Niemniej Różni je jednak medium. Podczas gdy nekrologi są zamieszczane w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej, klepsydry pogrzebowe wywiesza się w miejscach publicznych: na tablicach i słupach ogłoszeniowych, przystankach czy też drzwiach klatki schodowej w miejscu zamieszkania zmarłego.

Nekrolog a klepsydra pogrzebowa – co jeszcze je różni?

 Zarówno nekrolog, jak i klepsydra pogrzebowa pełnią funkcję informacyjną. Zwalniają one pogrążoną w żałobie rodzinę z konieczności osobistego informowania wielu osób o śmierci bliskiego i szczegółach zaplanowanych uroczystości żałobnych. Zawierają podobne informacje, co jednak nie oznacza, że zupełnie nie różnią się co do treści. Co należy zawrzeć w klepsydrze pogrzebowej, a co w nekrologu?

Co to jest klepsydra pogrzebowa? Jak wygląda i jakie informacje powinna zawierać?

 Klepsydra pogrzebowa to afisz, który informuje o śmierci danej osoby i przekazuje najistotniejsze informacje na temat planowanych uroczystości pogrzebowych. Zwyczajowo oprócz ważnych treści klepsydra zawiera również elementy graficzne, takie jak np. czarna ramka otaczająca tekst, czarno-białe zdjęcie zmarłego, czarne liście palmowe lub czarny krzyż. W efekcie nie sposób jej pomylić z żadnym innym komunikatem.

Jakie informacje powinna zawierać klepsydra pogrzebowa?

Klepsydra pogrzebowa to informacja o śmierci i pogrzebie. Nie powinno więc w niej zabraknąć  takich szczegółów jak:

 • imię i nazwisko i wiek  zmarłego,
 • data śmierci,
 • termin i miejsce pogrzebu.
 • nazwę organizatora pogrzebu

Co ważne, w przypadku osoby niewierzącej klepsydra pogrzebowa nie powinna zawierać informacji dotyczącej przynależności wyznaniowej. Zrezygnować należy również z umieszczania na niej symboli religijnych. Można je zastąpić np. emblematami roślinnymi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby klepsydra pogrzebowa wyrażała również smutek rodziny, np. poprzez piękny cytat.

Klepsydra pogrzebowa – kto ją przygotowuje?

Klepsydrę pogrzebową przygotować może rodzina zmarłego lub wyznaczona przez nią osoba. Coraz częściej jednak opracowaniem komunikatu zajmuje się zakład pogrzebowy. To wygodne rozwiązanie, które zwalnia bliskich z tego trudnego obowiązku. Klepsydra pogrzebowa powinna być przygotowana w jednakowym brzmieniu, w kilku egzemplarzach.

Gdzie zamieścić klepsydrę pogrzebową?

Żeby klepsydra pogrzebowa spełniła swoją funkcję informacyjną, należy ją wywiesić w miejscach publicznych, do których dostęp ma wiele osób. Zazwyczaj funkcję tę pełnią słupy lub tablice informacyjne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania zmarłego. Informację o śmierci wywiesić można także w zakładzie pracy osoby zmarłej, na klatce schodowej bloku, w którym mieszkała, a także na cmentarzu lub przedsionku świątyni, gdzie ma odbyć się pogrzeb.

Co zrobić z klepsydrą po pogrzebie? Kiedy zdjąć klepsydrę żałobną?

Wywieszone w miejscach publicznych klepsydry żałobne należy usunąć. Najlepiej zrobić to w ciągu 1-2 dni od pogrzebu. Można też od razu po zakończeniu uroczystości.

Nekrolog – co to? Co powinien zawierać?

 Pierwsze nekrologi powstawały w Starożytnej Grecji, gdzie ich mianem określano spisy zmarłych osób według porządku kalendarzowego. Swoją obecną formą, która łączy funkcję informacyjną z biograficzną, przyjęły jednak dopiero na początku XIX wieku.

Jakie informacje powinien zawierać nekrolog?

W nekrologu należy zawrzeć takie informacje jak:

 • dane zmarłego,
 • data śmierci,
 • przynależność wyznaniowa,
 • data i miejsce pogrzebu,
 • nazwa i kontakt do organizatora pogrzebu.

Nekrolog nie służy wyłącznie do przekazania informacji o śmierci. Odpowiednio napisany pozwala oddać cześć osobie zmarłej. Z tego względu powinien zawierać także informacje biograficzne i wyrazy uznania wobec tego, jakim człowiekiem była za życia. Część bliskich decyduje się umieścić w nekrologu cytat z literatury pięknej. Czasem to właśnie aforyzm najlepiej opisuje smutek rodziny.

Kto przygotowuje nekrolog?

Przygotowaniem nekrologu może zająć się rodzina zmarłego, jego przyjaciel lub współpracownik. Zdarza się, że komunikat opracowuje dziennikarz.

Gdzie zamieścić nekrolog?

Standardowo nekrologi publikuje się w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej. Może on mieć również formę audycji radiowej. Obecnie coraz częściej informacje o śmierci publikuje się również w internecie i mediach społecznościowych.

E-nekrolog – klepsydra pogrzebowa online

 Z uwagi na fakt, że nasze życie toczy się również online, coraz częstszą formą przekazywania informacji o śmierci i szczegółach uroczystości pogrzebowej są e-nekrolog. Klepsydra pogrzebowa online może zostać opublikowana nie tylko w serwisie internetowym czy też na stronie www firmy, w której pracował zmarły, ale przede wszystkim w mediach społecznościowych jego bliskich.

Dzięki e-nekrologowi informacja o śmierci i pogrzebie jest w stanie bez zbędnej zwłoki dotrzeć do szerokiego grona osób, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w ceremonii pogrzebowej i chciałyby oddać hołd nieżyjącemu. Co więcej, klepsydra pogrzebowa online zwalnia rodzinę zmarłego z konieczności informowania dalszych krewnych i znajomych o śmierci. Odciąża więc bliskich w tym trudnym czasie.

Jakie informacje powinien zawierać e-nekrolog?

W e-nekrologu należy zawrzeć takie informacje jak:

 • dane zmarłego,
 • data śmierci,
 • przynależność wyznaniowa,
 • data i miejsce pogrzebu,
 • nazwa i kontakt do organizatora pogrzebu.

Dodatkowo klepsydra pogrzebowa online może zawierać zdjęcie zmarłej osoby. Czasem dołącza się do niej także krótki opis np. dokonań zawodowych zmarłego lub wyrazy uznania wobec tego, jakim człowiekiem był za życia.

Klepsydra pogrzebowa online – kto ją przygotowuje?

Przygotowaniem klepsydry pogrzebowej online może zająć się rodzina, wyznaczona przez nią osoba lub przedstawiciel zakładu pogrzebowego. Co ważne, opracowany nekrolog powinien być responsywny. Dzięki temu będzie dostosowywał swój układ i rozmiar elementów do rozmiaru ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Zagwarantuje to jego czytelność.

Gdzie zamieścić e-nekrolog?

E-nekrolog można opublikować:

 • w serwisie internetowym,
 • na stronie www firmy lub stowarzyszenia, gdzie zmarły pracował lub się udzielał,
 • w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram.

Zarówno nekrolog, jak i klepsydra pogrzebowa czy też e-nekrolog to subtelne powiadomienie, które nie zmusza rodziny zmarłego do osobistego poinformowania o jego śmierci wielu osób. Może jednak pełnić nie tylko funkcję informacyjną, ale również biograficzną. Oddaje także hołd nieżyjącemu. Z tego względu powinno mieć odpowiednią formę.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.