Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Jak zaoszczędzić na kosztach organizacji pogrzebu?

Organizacja pogrzebu obciąża rodzinę zmarłej osoby nie tylko pod względem psychicznym, ale i finansowym. Koszty pochówku mogą wynieść nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych, co dla wielu osób jest astronomiczną sumą. Jak się jednak okazuje, wydatki związane z organizacją pogrzebu można obniżyć. Pomoże w tym dobry zakład pogrzebowy. Jak można zatem zaoszczędzić na kosztach pochówku?

Koszty organizacji pogrzebu – jak na nich zaoszczędzić?

Pogrzeb to trudne doświadczenie – nie tylko pod względem emocjonalnym, ale i finansowym. Wiele rodzin nie stać na wystawną uroczystość ku czci zmarłej osoby. Nie oznacza to jednak, że nie można pochować zmarłego z należytym szacunkiem. Jak więc oszczędzić na kosztach związanych z organizacją pogrzebu, by ceremonia nie straciła na podniosłości? Przedstawiamy użyteczne wskazówki.

  • Wybierz rzetelny dom pogrzebowy

W profesjonalnym zakładzie pogrzebowym pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy pomogą Ci dokonać wyboru trumny lub urny, kwiatów, czy też akcesoriów pogrzebowych w taki sposób, aby wydatki nie przekroczyły przyjętego budżetu. W swoich szacunkach uwzględnią całość przygotowań do ceremonii i przedstawią szczegółowy cennik usług. Dzięki temu będziesz od początku wiedzieć, ile i za co zapłacisz.

Podczas organizacji skromnego pochówku pracownicy rzetelnego zakładu pogrzebowego zachowują pełen profesjonalizm. Dbają o to, aby wszystko było starannie przygotowane, a ceremonia miała podniosły i uroczysty charakter. Dzięki temu zmarła osoba może być godnie pożegnana, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Co więcej, zakłady pogrzebowe oferują również możliwość odroczenia terminu płatności lub jej rozłożenia na raty. Praktyczną opcją jest też tzw. pogrzeb bezgotówkowy. W jego przypadku rodzina zmarłej osoby nie płaci nic, jednak zleca wpłatę zasiłku pogrzebowego na konto domu pogrzebowego. Wszystkimi formalnościami z tym związanymi może zająć się zakład. Wystarczy, że bliski podpisze stosowne upoważnienie.

  • Złóż wniosek o zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które pozwala pokryć – przynajmniej częściowo – koszty pogrzebu osoby zmarłej. Jego kwota wynosi:

  • 4 tys. złotych – jeśli za organizację pogrzebu płaciła osoba spokrewniona lub spowinowacona z osobą zmarłą. W takiej sytuacji otrzymuje maksymalną kwotę wsparcia bez względu na wysokość poniesionych wydatków. Jeśli za organizację pochówku płaciła więcej niż jedna osoba, zasiłek jest proporcjonalnie dzielony pomiędzy bliskich,
  • równowartość poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tys. zł – jeśli za organizację pogrzebu finansowała osoba spoza kręgu rodziny, np. przyjaciel, szef, przedstawiciel związku wyznaniowego czy też gmina.
    Żeby uzyskać wsparcie finansowe, do wniosku o wypłatę należy dołączyć, m.in. akt zgonu, oryginały rachunków pogrzebowych – wystawione na osobę wnioskującą, a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby. Istnieją jednak pewne wyjątki uzasadniające opóźnienie terminu, np. późniejsze zidentyfikowanie zmarłej/zmarłego.
  • Zwróć się do banku o zwrot poniesionych kosztów

Zgodnie z zapisami Prawa bankowego, osoba, która sfinansowała pochówek, może zwrócić się do banku zmarłej osoby z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów. Środki są przelewane z rachunku osobistego bądź konta oszczędnościowego zmarłej osoby.

O zwrot może ubiegać się nie tylko rodzina, ale i osoba niespokrewniona lub niespowinowacona ze zmarłą/zmarłym. Co ważne, wypłacona przez bank kwota zostanie pomniejszona o kwotę zasiłku pogrzebowego, jeśli wnioskujący uzyskał świadczenie. Rozwiązanie to pozwala odzyskać pieniądze za wydatki przekraczające 4 tys. złotych.

Organizacja pogrzebu wiąże się nie tylko z trudnymi emocjami, ale i kosztami. Dlatego tak ważne jest, aby powierzyć ją rzetelnemu zakładowi pogrzebowemu, który dopasuje standard usług do budżetu, jakim dysponuje rodzina, a jednocześnie zagwarantuje uroczysty i podniosły charakter ceremonii.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.