Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Ostatnie pożegnanie – pogrzeb świecki czy religijny?

Ostatnie pożegnanie – pogrzeb świecki czy religijny?

Śmierć i późniejszy pogrzeb bliskiej osoby to jedna z trudniejszych życiowych sytuacji. Wywołująca wiele pozytywnych wspomnień i zarazem bolesna strata to nie wszystko. Dla najbliższych swoistą traumą są wszelkie formalności związane z pochówkiem. Wybór daty pogrzebu, poinformowanie bliskich i dalszych osób o śmierci czy samym pogrzebie, wybranie treści na nekrologu oraz decyzja, jaką trumnę wybrać to pierwsze z pytań. A może zdecydować się, chociażby zgodnie z wolą zmarłego, na kremację? Jest jeszcze pytanie dotyczące formy uroczystości. Dziś tradycyjny pogrzeb kościelny bywa wypierany, bardzo powoli, przez pochówek świecki. Na wiele z pytań można uzyskać odpowiedzi, wybierając pogotowie pogrzebowe w Warszawie. Inne wymagają namysłu, w tym wsłuchania się w to, czego życzyłby sobie zmarły.

Pogrzeb religijny

W kraju, w którym przeszło dziewięćdziesiąt procent populacji uważa się, lub jest uważana, za katolików, pierwszym wyborem jest pogrzeb religijny zgodny z obrządkiem rzymskokatolickim. Także prawosławni, grekokatolicy i osoby skupione w innych diasporach religijnych najczęściej decydują się na pochówek zgodny z ich wiarą, z zachowaniem wszelkich reguł i tradycji.

Gros pogrzebów w Polce to uroczystości zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Mają więc one ściśle określone wytyczne dotyczące przebiegu na każdym z etapów. Wystawienie ciała zmarłego w domu bądź w przycmentarnej kaplicy, dobór modlitw i pieśni oraz sam pochówek są ściśle określone i nie ma dużego pola do zmian. Tradycyjnym prowadzącym pogrzeb religijny w obrządku katolickim jest ksiądz, obecny na każdym z etapów uroczystości. Duchowny nie tylko prowadzi ceremonię, ale też jest swoistym łącznikiem między zmarłym a obecnymi w kościele i na cmentarzu. Ksiądz przemawia w imieniu rodziny, wspominając zmarłego i prosząc zgromadzonych o modlitwę za jego duszę. W wyjątkowych sytuacjach na przemówienie decyduje się ktoś z bliskich zmarłego. Nie jest to w naszym kręgu kulturowym oczywiste i wymaga sporo siły i przygotowania mowy pogrzebowej. Ewentualne spontaniczne przemówienia prędzej pojawiają się jako element filmowych scenariuszy niż rzeczywistości.

Pogrzeb świecki

Jako pochówek świecki uznaje się uroczystości, w których brak jest odniesienia do religii czy Boga. Jest to najlepsze rozwiązanie, żeby godnie pożegnać osoby niewierzące (ateistów czy agnostyków) oraz te, które z różnych względów zostały wykluczone ze struktur kościoła. W polskiej rzeczywistości najczęściej pogrzeb świecki odbywa się zgodnie z ostatnią woli zmarłego. Pochówek świecki choćby poprzez brak ograniczeń religijnych ma formę dużo swobodniejszą.

Przemówienia członków rodziny czy przyjaciół są dużo częstsze. Rolę duchownego przejmuje mistrz ceremonii. Jego słowa są w dużej mierze zależne od tego, co zażyczą sobie organizatorzy pogrzebu. Standardem jest wspominanie o zasługach zmarłego i pozytywnych cechach jego charakteru. Niekiedy wspomina się anegdoty o zmarłym, mające na celu rozluźnienie atmosfery, zarazem mające ułatwić ostatnie pożegnanie i pogodzenie się z brakiem. Przy pogrzebie świeckim rodzina często decyduje się na kremację, ale nie jest to normą.

Statystyki ostatnich lat wspominają, że wciąż najwięcej pogrzebów odbywa się zgodnie z tradycją religijną. Ale też kiedy wzrasta odsetek populacji świadomie podejmujący decyzję o apostazji, należy więc przypuszczać, że w kolejnych latach przybywać będzie pogrzebów świeckich. Stawia to nowe wyzwania dla rodzin i firm czy instytucji, takich jak zakład pogrzebowy. Warszawa nie jest jedynym dużym miastem, gdzie spada odsetek osób uważających się za katolików.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.