Zakład pogrzebowy warszawa Mortis- Logo

Pierwsze kroki po śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest wielkim szokiem i tragedią dla rodziny, nigdy nie jesteśmy na tę chwilę wystarczająco przygotowani, nawet jeśli poprzedzona jest  długą chorobą i niekorzystnymi rokowaniami lekarzy. Jednak pomimo żalu i  rozpaczy musimy zająć się koniecznymi formalnościami.

Oto wskazówki – krok po kroku – jak należy postępować w przypadku śmierci osoby z najbliższej rodziny. Uzależnione jest to  od miejsca, w którym nastąpił zgon.

Śmierć bliskiej osoby w domu

  1. Jeśli bliska osoba zmarła w domu, w pierwszej kolejności trzeba zawiadomić pogotowie ratunkowe i poprosić o przyjazd lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę informacyjną . Bez tego dokumentu nie ruszymy dalej, jest niezbędny. Poza tym lekarz stwierdza, czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości do niego należy powiadomienie  policji.  Aby wezwać lekarza korzystamy ze standardowych połączeń 999 telefon stacjonarny i 112 telefon komórkowy.
  2. W chwili, gdy lekarz stwierdzi zgon  i wystawi kartę informacyjną  można dzwonić do zakładu pogrzebowego  Warszawa , aby zabrano ciało do kostnicy.
  3. Z kartą informacyjną udajemy się do lekarza rodzinnego osoby zmarłej, który wystawia kartę zgonu. Warto mieć kilka kopii tego dokumentu, gdyż będzie potrzebny przy sprawach urzędowych np.  spadkowych i ubezpieczeniowych( widnieje na nim przyczyna śmierci).
  4. W dalszej kolejności należy wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby tam dopełnić niezbędnych formalności. Powinien to być Urząd odpowiedni do miejsca, w którym nastąpił zgon, a nie do miejsca zameldowania zmarłego. Koniecznych będzie kilka dokumentów:
  • karta zgonu
  • dowód osobisty zmarłego
  • własny dowód osobisty.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystawi trzy  akty  zgonu, to zdecydowanie za mało dla wszystkich , którzy będa go potrzebowali.  Warto  skserować akt zgonu ponieważ jest  wymagany  do załatwienia wielu spraw  – np. urlopu okolicznościowego przysługującego na pogrzeb osoby z bliskiej rodziny.

Na podstawie odpisu aktu zgonu zostanie również  wypłacony zasiłek pogrzebowy.

Po dopełnieniu formalności w USC, posiadając odpisu aktu zgonu, należy udać się do wybranej parafii, aby ustalić dzień i godzinę uroczystości kościelnych, a następnie skontaktować się z zakładem pogrzebowym Warszawa, w celu omówienia szczegółów pochówku.  Uroczystość żałobna często ma charakter świecki, nasz zakład zapewnia kompleksową obsługę również  w tym zakresie, a  pracownicy profesjonalnie i z empatią pomogą najbliższym godnie pożegnać zmarłego.

Śmierć bliskiej osoby w szpitalu

W tym przypadku kartę zgonu odbieramy w dziale administracyjnym ( dział statystyki) szpitala .  Rzeczy zmarłego zostaną zwrócone rodzinie za pokwitowaniem. Dalsze postępowanie jest takie samo jak w przypadku zgonu w domu.   W  czasie załatwiania formalności, do momentu wydania ciała rodzinie jest ono przechowywane w kostnicy szpitalnej , przez okres trzech dni – bezpłatnie. W kwestii odbioru zwłok ze szpitala  najlepiej od razu skontaktować się z zakładem pogrzebowym Warszawa.

Śmierć bliskiej osoby w tragicznych okolicznościach

Nie zawsze przyczyną śmierci są czynniki naturalne – starość czy choroba. Zdarza się, że śmierć następuje w wyniku samobójstwa lub przestępstwa. W takim przypadku lekarz stwierdzający zgon powiadamia policję . Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, a na zabranie zwłok zgodę wyrazić musi prokurator. Podobna procedura dotyczy również postępowania  jeśli śmierć nastąpi wskutek wypadku np. komunikacyjnego.

Ciało zmarłego przewożone jest do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie wykonana zostanie sekcja zwłok, która ma na celu dokładne ustalenie przyczyny śmierci.  W sytuacji nagłego zgonu procedury są odmienne i w tych okolicznościach kartę zgonu wydaje Zakład Medycyny Sądowej, a zgodę na zabranie ciała rodzina otrzymuje od prokuratora.

Posiadając kartę zgonu postępujemy jak wcześniej – udajemy się do USC (odpowiedniego do miejsca , w którym doszło do zdarzenia) po odpis aktu zgonu,  a następnie  kontaktujemy się z zakładem pogrzebowym,  aby omówić szczegóły i przebieg  ceremonii żałobnej.

Ostatnio

Masz pytania?

Mortis Zakład Pogrzebowy Warszawa Praga Północ to firma rodzinna która stawia dobro i opiekę nad najbliższymi ponad wszystko. Z każdym kolejnym rokiem doświadczeń w branży pogrzebowej zauważyliśmy jak ważna jest dla Państwa troskliwa pomoc przy organizacji pochówku jaką oferuje nasz zakład pogrzebowy.